Planeta Sigma- pakiet gier do urządzenia multimedialnego Knowla Box

2,460.00

Zestaw 16 gier zawierających 666 aktywności matematycznych, rozwijających logiczne myślenie i rozumienie zjawiska przyczynowo- skutkowego oraz umożliwiających dzieciom wzięcie udziału w rywalizacji.

Opis

Planeta Sigma- pakiet gier do urządzenia multimedialnego Knowla Box

Aplikacje do uruchomienia na urządzeniu multimedialnym Knowla Box- aktywna ściana /podłoga.

Pakiet ponad 600 interaktywnych zadań rozwijających umiejętności matematyczne. Podział na różne stopnie trudności pozwala na wykorzystanie aktywności podczas zajęć zarówno z dziećmi w wieku przedszkolnym, jak i w wieku szkolnym- od klasy 1 aż do klasy 6. Ćwiczenia obejmują działania na liczbach naturalnych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie), liczby całkowite i ułamki (dziesiętne i zwykłe), figury geometryczne, jednostki czasu, długości, wagi i pojemności.
Zawarte w pakiecie zadania rozwijają u dzieci zdolność wykonywania obliczeń rachunkowych i stosowania ich w sytuacjach praktycznych w życiu. Uczą odczytywania, interpretowania i przetwarzania danych przedstawionych w różnej formie, a także dostrzegania regularności, podobieństw i analogii. Doskonalą umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów (myślenie komputacyjne, myślenie przyczynowo- skutkowe).

Przeznaczenie: zajęcia edukacyjno-rozwojowe, aktywności rewalidacyjne (10+)
Obszary rozwoju: matematyka, sprawność rachunkowa, liczby naturalne, całkowite, ułamki, algebra, geometria, myślenie logiczne i przyczynowo- skutkowe, interpretowanie danych, czynności intelektualne, koncentracja, spostrzegawczość, rywalizacja
Potrzeby specjalne: zaburzenia uwagi i koncentracji (w tym: ADHD– Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia procesów uczenia się, spektrum autyzmu (ASD – Autism Spectrum Disorder)
Grupa wiekowa: przedszkole i szkoła podstawowa (klasy I-VI)
Formy pracy: praca z całą grupą, praca w zespołach, praca indywidualna
Merytoryka: treści współtworzone z ekspertami w danej tematyce, zgodne z podstawą programową

Rodzaj licencji: bezterminowa
Aktualizacje: automatyczne, zgodnie ze stałym rozwojem produktu

Aplikacje w pakiecie:

 • Policz na skali- 60 aktywności
 • Odtwórz rytm- 80 aktywności
 • Matematyczne sudoku- 90 aktywności
 • Która godzina?- (nieograniczona ilość plansz- liczba aktywności: znak nieskończoności)
 • Policz figury- 90 aktywności
 • Brakujący element- 60 aktywności
 • Zliczanka- (nieograniczona ilość plansz- liczba aktywności: znak nieskończoności)
 • Matematyczny scenariusz- 2 aktywności
 • Ważenie logiczne- 90 aktywności
 • Ile to waży?- 90 aktywności
 • Liczenie na wadze- 60 aktywności
 • Porównaj zbiory- 36 aktywności
 • Warcaby- 1 aktywność
 • Mnożenie- 12 aktywności
 • Ustaw zegar- (nieograniczona ilość plansz – liczba aktywności: znak nieskończoności)
 • Mnożenie wspak- 12 aktywności