Sensoryczne klucze

199.00

Brak w magazynie

Opis

Zestaw kilkudziesięciu filcowych kolorowych kluczy oraz 7 drewnianych wzorników (rozmiar jednego wzornika 32 cm x 32 cm) o różnym stopniu trudności do wspomagania rozwoju manipulacji i spostrzegawczości wzrokowej.

Zadaniem dziecka jest dopasować klucz do odpowiedniego kształtu w różnych konfiguracjach (ułożenie pionowe, ułożenie skośne, ułożenie poziome).

Tył wzorników został tak wykonany aby umożliwić segregowanie kluczy wedle różnych wartości.

Możliwe inne wykorzystanie pomocy:

  • kształtowanie pojęć matematycznych (ustalanie liczebność poszczególnych zbiorów kluczy, przeliczanie itp.)
  • kształtowanie rozumienia wyrażeń przyimkowych (np. połóż mały żółty klucz na dużym kluczu niebieskim itp.)

CEL:

  • Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej i manipulacji
  • Rozwijanie percepcji wzrokowej
  • Rozwijanie orientacji przestrzennej i kierunkowości
  • Kształtowanie nazw kolorów, nazw związanych z wielkością, kierunkiem (góra, dół, w lewą stronę, w prawą stronę)

Pomoc dedykowana jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Z pewnością będzie wsparciem dla terapeutów integracji sensorycznej oraz dla nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, terapeutów pedagogicznych.

Pomoc opracowała Marta Wiśniewska – dr n. humanistycznych w zakresie pedagogiki, pedagog specjalny – oligofrenopedagog, logopeda, instruktor i terapeuta metody integracji sensorycznej.